ljudska-koalicija-srecanje-z-vladnimi-predstavniki-rs

Sodelovanje v Ljudski koaliciji na srečanju s predstavniki Vlade RS

V sredo, 28. septembra 2022, se je članica Iniciative slovenskih zdravnikov, Biserka Ilin, dr. med., udeležila srečanja s predstavniki Vlade RS, ki ga je v vlogi sestavnega dela civilne družbe, ki velikokrat žal ostaja preslišan, organizirala Ljudska koalicija.

Objavljamo izjavo za javnost, v kateri so povzeta stališča in problematika, ki so jo udeleženci na srečanju z vladnimi predstavniki izpostavili.

Izjava predstavnikov Ljudske koalicije po srečanju s predstavniki Vlade RS

Ljubljana, 29. september 2022

Predstavniki Ljudske koalicije v sestavi: pater dr. Karel Gržan, Biserka Ilin, dr. med., spec. psih., pedopsih. psihoterapevt, Anton Komat, pisatelj, okoljevarstvenik, in Esmeralda Vidmar, univ. dipl. teol., želimo po današnjem srečanju s predstavniki Vlade RS celotni slovenski javnosti predati najbolj pomembne točke, s katerimi smo seznanili vladne predstavnike. Na naše razočaranje se srečanja ni udeležil nihče od najvišjih odgovornih odločevalcev.

Civilna družba, katere predstavniki smo, je široka fronta iniciativ in gibanj, ki prepoznava skrb vzbujajoča družbena dogajanja, ki preko političnih, znanstvenih in medijskih manipulacij ljudi ženejo v brezizhodne situacije, v apatijo, v razvrednotenje človečnosti v svetu popolnega nadzora. Naše poslanstvo je boj za našo prihodnost, naša življenja in srčiko vseh nas: človečnost.

»Soočeni smo z dejstvi, da se globalni centri moči svojih pozicij neusmiljeno oklepajo. Sredstev za ohranitev svojega obstoja ne izbirajo: od pandemij/epidemij do podnebnih sprememb in tudi vojn, ter s tem na žalostnih usodah ljudi kujejo enormne dobičke. Vse v funkciji vzpostavitve novega svetovnega reda, katerega cilj je popolna podreditev človeštva, vključno z depopulacijo in dehumanizacijo. Sodelovanje v tem početju z zvestim izpolnjevanjem danih navodil iz globalnih centrov moči pomeni soodgovornost. Vsak se bo moral sam odločiti, komu bo služil: ljudem, ki so ga izvolili in mu naložili odgovornost za humano prihodnost, ali velekapitalu, ki si prilašča svet?« je v uvodu poudarila Vidmarjeva.

»R. Descartes je že davno poudaril, da je dvom v znanosti metodično načelo. V poskusu vzpostavitve novega svetovnega reda je ta isti dvom prepovedan. Cenzurirana znanost ni več znanost, je znanost zaradi moči, kar vodi v terapevtsko državo pod patronatom politične medicine. Politika je degradirala medicino, jo kot znanost kastrirala, ji vzela njeno avtonomnost, celo več: današnja medicina je produkt incesta velekapitala farmacije nad medicino in to moramo ustaviti. Ljudje so izgubili zaupanje v zdravnike in medicino, kar je posledica delovanja vseh vlad, zato je danes še toliko bolj pomembno, kako delujete, kakšne bodo vaše nadaljnje odločitve. Nadaljevanje kršenja Oviedske konvencije in Nurnberškega kodeksa je zavestno sodelovanje v zločinu proti človeštvu.«, je sporočilo Antona Komata, ki s tem odstira tudi tančico skrivnosti neumornega uvajanja nadzora nad ljudmi na vseh področjih življenja.

Nadaljevala je dr. Ilinova, ki je s svojo osebno izkušnjo zdravniškega poklica zelo plastično upodobila razvrednotenje poklica v njegovi esenci. Na začetku svoje poti si je kot zdravnica lahko vzela čas za pacienta. Rezultat je bil bistveno manj predpisanih napotnic in receptov. »V današnjih predvidenih sedmih minutah na pacienta to preprosto ni mogoče. Rezultat tega je, da so stranski učinki zdravil, ki jih predpišejo zdravniki, po pogostnosti tretji povzročitelj smrtnosti na svetu.« je poudarila.

V nadaljevanju se je osredotočila na spremembe, ki se dogajajo na ravni WHO-ja ( v nadaljevanju Svetovna zdravstvena organizacija SZO): »Narava članstva v SZO-ju ni enaka tisti iz časov bivše države. Z novo SZO pogodbo, ki je v pripravi, bodo nadnacionalni centri moči grobo posegli v suverenost države in nas oropali temeljnih človekovih pravic. Z novo pogodbo dobesedno uvajajo medicinsko diktaturo. Zatiskanje oči pred dejstvom, da so mednarodne organizacije v službi centrov moči in kapitala, je neodgovorno sledenje razčlovečujočih razsežnosti. Služenje velekapitalu nikakor ni delovanje v dobro ljudi. Od leta 2009 se v SZO dogajajo drastične spremembe, začenši z definicijo pandemije, kjer je umaknjena varovalka – prej se je pandemija lahko razglasila le ob pojavu kužne bolezni z velikim številom hudo obolelih in z izjemno visoko stopnjo smrtnosti – ki nas je varovala pred zlorabo.

Leta 2020 so spremenili tudi definicijo čredne imunosti, ki jo je po novem moč doseči le s cepljenjem; pri čemer ni nobenega strokovnega dvoma v to, da je naravno pridobljena imunost vedno bolj solidna in trajnejša od tiste, ki se pridobi s cepljenjem. Leta 2021 je SZO spremenil tudi definicijo cepiv, s katero se odpira pot uvajanju še ne dovolj preizkušenih medicinskih preparatov bistveno nižjega varnostnega standarda. Vse te spremembe definicij so v nasprotju z temeljnimi biološkimi in medicinskimi aksiomi in so uvedene brez konsenza medicinske stroke« je povedala Ilinova. »Pomembno je poudariti, da bo SZO s podpisom nove pogodbe pridobila razširjena pooblastila tudi za razglasitev izrednega stanja in uvajanje obvezujočih ukrepov. Po novem te pravice ne bi imela le ob pojavu pandemije, temveč tudi ob naravnih nesrečah, vojnah ter celo klimatskih spremembah. Zato je pred usodnim podpisom te nove pogodbe, ki bi grobo posegla v naša življenja, nujna široka javna razprava.

Nujen je resen premislek o tem, v kakšni družbi želimo živeti, ker nas ta nova ureditev SZO pelje v distopičen svet, v katerem bo odločanje o naših življenjih preneseno v roke enega človeka (predstavnika finančne oligarhije). Takšna ureditev, kot jo predvideva ta nov sporazum, uvaja medicinsko diktaturo in medicinsko suženjstvo, z izgubo naše temeljne pravice, da odločamo o posegih v naše telo. Vemo, da novo pogodbo s SZO-jem lahko podpiše minister za zdravje sam, s čemer bi ne le izdal, temveč tudi prodal lastno ljudstvo in našo suverenost korporativnem kapitalu. To bo konec družbe in civilizacijskih norm kot jih poznamo in za katere smo se stoletja borili« so besede s katerimi je zaključila dr. Ilinova.

Srečanje je zaokrožil pater dr. Karel Gržan z mislijo, ki nagovarja vsakega od nas: »Skozi ta čas nihče ne bo odšel neopredeljen. K. Schwab, ustanovitelj Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) vse jasno pove, zato nihče ne more reči, da ni vedel. Nevednost tako ni več ne izgovor ne opravičilo. Čas, v katerem živimo, je naša velika priložnost. Manipulacija zla ne bo trajala večno, nikoli v zgodovini ni. Vsak sam zase, tudi sam premier, se mora odločiti ali bo sodeloval z zlom ali pa bo stopil na pot prebujene človečnosti, na pot dobrega za vse ljudi. Čas je, da igramo z odprtimi kartami, čas je za konec manipulacij in čas je, da se poklonimo človečnosti.«

Naša in vaša dejanja nas in vas zaznamujejo. So odločitev za ljudstvo, za suverenost ali za velekapital, za centre moči? Neopredeljenost v nobenem kontekstu delovanja v tem času ne obstaja. Dejanja determinirajo pozicijo slehernega. Odgovorom ne uide nihče tudi »odločevalci« in »elite« ne.

Delite naprej ...

Podobne objave