Smo skupina slovenskih zdravnic in zdravnikov, ki želimo ohraniti ugled in opravljanje našega poklica na visoki etični, moralni in strokovni ravni, skladno s Kodeksom zdravniške etike, Helsinško ter Ženevsko deklaracijo. Naša prva skrb je skrb za zdravje ljudi.

Pozivamo k spoštljivi komunikaciji in k sodelovanju vabimo kolegice ter kolege, ki želijo s svojim znanjem, izkušnjami in človečnostjo prispevati k širšemu pogledu na trenutne zdravstvene in družbene razmere. Prizadevamo si za pluralnost strokovnih mnenj in izgradnjo oz. povrnitev zaupanja med strokovno in splošno javnostjo.