biserka-illin-znb-marec-2022

Govor Biserke Ilin, dr.med., v DZ (Javna predstavitev mnenj – predlog ZNB)

Prepis govora Biserke Ilin, dr. med., spec. psihiatrinje, pedopsihiatrinje in psihoterapevtke, na Javni predstavitvi mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, v DZ, 29. marca 2022

Skušala bom nekoliko širše osvetliti problem, ki ga danes obravnavamo (nov predlog ZNB-Zakona o nalezljivih boleznih). Glede na to, da sem že 40 let v zdravstvu, bi rada povedala , da nas je stari, še veljavni Zakon o nalezljivih boleznih, pravzaprav bistveno bolj ščitil od tega novega, ki se zelo lepo sliši. Formuliran je krasno. Če dejansko v teh dveh letih ne bi prišlo do obsežne zlorabe tega starega zakona (ZNB), se nam to, kar se je dogajalo, ne bi zgodilo.

Poskušala bom dejansko osvetliti širšo sliko problema za razpravo. Temeljna pomanjkljivost tega novega predloga Zakona o nalezljivih boleznih je, da ni jasno definiranih varoval, ki bi zagotavljala sorazmernost ukrepov in nas ščitila pred zlorabami.

V še veljavnem Zakonu o nalezljivih boleznih ni bilo ukrepov lockdowna, sistematične uporabe mask pri zdravi populaciji, masovnega in sistematičnega testiranja zdravih ljudi, siljenja k cepljenju in ostalih ukrepov, ki so nam z odloki bili vsiljeni zadnji dve leti.

Zakaj ni bilo teh ukrepov v »starem« ZNB-ju?

Prvo, zato ker ti ukrepi za omejevanje širjenja nalezljive bolezni, ki se širi kapljično oz./ali aerosolno niso v skladu s temeljnimi pravili epidemiološke stroke, na kar sta zelo jasno opozorila tudi dr. Eržen in dr. Pirnatova. Prav zaradi tovrstnih opozoril so bili iz svetovalne skupine odstavljeni vsi epidemiologi, ki so bili strokovno dobro podkovani, izkušeni in katerih mnenje je bilo relevantno.

Drugo, ker koristnost teh ukrepov ni bila nikoli znanstveno dokazana.

Tretje, ker povzročajo veliko psihofizične, družbene in materialne škode.

Četrto, predstavljajo grobe kršitve naših temeljnih pravic in pravic do telesne nedotakljivosti.

S tem zakonom, ki se zdaj predlaga, se skušajo uzakoniti prav ti ukrepi, ki so nam bili z odloki vsiljeni, ki ne spoštujejo zahteve po sorazmernosti in predvsem dovoljujejo, da se sledi različnim interesnim skupinam. Kot varovalo je v tem predlogu navedena »strokovna presoja svetovalne skupine«, vendar vemo, da je ta zmeraj subjektivna in pod vplivom interesov politike in kapitala. Oni namreč potrjujejo izbiro in sestavo te strokovne skupine. V tem novem predlogu ZNB ni jasnih, nedvoumnih omejitev, ki bi varovale naše temeljne pravice in pravico do telesne integritete oz. nedotakljivosti. Te so bile zadnje dve leti obsežno in dolgotrajno kršene. Ta novi predlagani zakon pa bi jih omogočal še naprej. Če bo sprejet.

Kakšna varovala so nas ščitila do sedaj?

Prvo, WHO je do leta 2009 lahko razglasil epidemijo ali pandemijo le v primeru pojava nalezljive bolezni, ki se je hitro širila po svetu, če je ta povzročila izjemno veliko število zelo težko obolelih in ekstremno visoko smrtnost. Leta 2009 je ta varovalka ukinjena brez kakršnekoli strokovne argumentacije in je v definiciji ostala le visoka kužnost in veliko število obolelih, kar pomeni, da se ta (epidemija ali pandemija) lahko razglasi že pri navadnih, običajnih sezonskih virusnih okužbah.

Drugo, veljavni ZNB je zagotavljal pomembno varovalo pred zlorabo, ki ga v tem novem predlogu ni, in sicer z obstojem prve skupine nalezljivih bolezni s posebnim pravno-formalnim statusom, kar pomeni, da je ta dovoljevala podreditev osebnih pravic pravicam skupnosti le v primeru pojava nalezljivih bolezni z izjemno visoko stopnjo smrtnosti. V to skupino sodijo bolezni kot so kuga, ebola, rumena mrzlica in podobne. To so bolezni s stopnjo smrtnosti med 40 in 100 %. Le pri teh so bili dovoljeni posegi, ki so omejevali naše temeljne pravice. Ti, ki so nam zadnji dve leti bili z odloki vsiljeni, so povzročili bistveno več škode kot bolezen sama. Zloraba te varovalke, ki je omogočila uvedbo teh nesorazmernih ukrepov, je bila dejansko uvrstitev Covida-19 (z odlokom Vlade že leta 2020) v prvo skupino nalezljivih bolezni, kamor glede stopnje smrtnosti nikakor ne sodi. Rekli smo, da v to skupino sodijo bolezni s stopnjo smrtnosti med 40 in 100 %. Po uradnih informacijah WHO, ima bolezen Covid-19 stopnjo smrtnosti 0,14 %, najbolj svetovno priznani epidemiolog Ioannidis pa trdi, da je ta 0,15%.

S tem je izničena zahteva zakona po sorazmernosti ukrepov. Ta je zadnji dve leti bila evidentno grobo zlorabljena. Nov predlog ZNB ne vsebuje nobenega tovrstnega varovala in nas ne bo ščitil pred samovoljo in zlorabo oblasti, – katerekoli oz. bo omogočil uzakonjeno sistematsko uvedbo medicinske diktature.

Tudi če bi zakonodajalec sledil tej zahtevi, da se objektivno definira meja, ki bi nas varovala pred zlorabo in vplivom kapitala preko politike, se pojavlja nova, huda grožnja uvedbe medicinskega terorja nad nami.

Mislim, da zelo malo ljudi ve, da je WHO bil ustanovljen kot posvetovalni organ brez lastnih finančnih interesov. WHO zadnja desetletja nima več tega statusa. Približno 70 % je financiran posredno ali neposredno od strani farmacevtske industrije in posledično ukrepe kroji tako, da sledi interesom svojih financerjev in je kot takšen kompromitiran zaradi konflikta interesov.

Velika nevarnost, ki nam grozi sedaj, je nov projekt WHO, s katerim od svojih članic (držav članic WHO-ja) v kratkem času zahteva podpis pogodbe, s katero se one odpovedujejo svoji suverenosti glede odločanja o ukrepih v primeru pojava epidemij, pandemij, naravnih katastrof…. S podpisom te (oz. že z odsotnostjo izrekanja jasnega nestrinjanja) jih država prenese na WHO. V tem primeru bodo odloki WHO-ja pravno zavezujoči in nad nacionalnimi zakoni. Oblast o vsem tem molči.

Podpis takšne pogodbe oz. že tiho soglasje, kar pomeni odsotnost jasnega nasprotovanja oblasti, bi bila veleizdaja slovenskega naroda, ker bi nas s tem prepustili na milost in nemilost megakapitalu.

Delite naprej ...

Podobne objave