objava-znb

Poziv k javni razpravi in soočenju strokovnih stališč glede spopadanja z epidemijami

Dosedanji boj z epidemijo covida-19 je brez dvoma močno posegel v vsakdanje življenje vsakega izmed nas. Kot demokratični družbi nam zato ne bi smelo biti v ponos, da v preteklih dveh letih nismo bili priča niti enemu samemu javnemu soočenju različnih strokovnih stališč v zvezi s spopadanjem z epidemijo.

Novi predsednik vlade dr. Robert Golob je pred volitvami zagotovil tesno sodelovanje s civilno družbo, zato slednja sedaj na tem področju upravičeno zahteva drugačen odnos in obljubljen dialog, zlasti z medicinskimi in pravnimi strokovnjaki, ki jih je znotraj civilne družbe veliko.

Glede na to, da je dosedanji boj z epidemijo covida-19 po hitrem postopku posegel in na veliko področjih tudi močno vplival na tok naših življenj, je pred napovedanim jesenskim valom epidemije covida-19 brez dvoma potrebna široka javna razprava in soočenje različnih stališč znotraj strokovne javnosti. Izključno to lahko privede do družbenega dogovora in konsenza, kako v ponovno zaostreni epidemiološki situaciji ustrezno ukrepati in imeti pri tem večinsko podporo državljanov. Vzpostavitev dialoga in skupni dogovor bi tudi ponovno vzpostavila že skoraj povsem izgubljeno zaupanje v stroko.

Da bi civilna družba doprinesla k soočenju različnih strokovnih stališč, je bilo v sredo, 15. junija 2022, v Grand Hotelu Union, organizirano strokovno omizje o dosedanjem in bodočem spopadanju z epidemijami. Udeleženci omizja so navzočim medijem predstavili dosedanje medicinske in pravne ugotovitve v zvezi s spoprijemanjem z epidemijo ter podali priporočila za v bodoče. Na omizju so strokovna stališča predstavili: Biserka Ilin, dr. med., Sabina Senčar, dr. med., odvetnik Domen Gorenšek, dr. Tomaž Makovec, mag. farm., Petra Mihalek Novak, dr. med. in mikrobiolog dr. Žiga Zebec. Na predstavitev strokovnih stališč in soočenje argumentov so bili med drugim vabljeni tudi predsednik Vlade RS dr. Robert Golob, minister za zdravje RS Danijel Bešič Loredan, dr. med., predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič, dr. Ivan Eržen, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Bojana Beović, dr. med. in Mario Fafangel, dr. med. Na vabilo se slednji niso odzvali ali pa so svojo odsotnost opravičili.

V sklepni misli omizja je koordinator projekta Blaž Filipič, univ. dipl. bioteh., apeliral na medije, da zaključke omizja, ki ga je moderiral Gaber Marolt, EMBA, posredujejo slovenski javnosti. Medije je tudi nagovoril, naj se borijo proti samocenzuri in pozval k strokovni razpravi, ki na samem omizju zaradi odsotnosti druge strani ni bila mogoča. Z vzpostavitvijo dialoga bi lahko poiskali rešitve, ki bi bile učinkovitejše kot dosedanji epidemiološki ukrepi.

K javni razpravi in soočenju strokovnih stališč glede spopadanja z epidemijami pozivamo (po abecednem vrstnem redu):

 • Silva Bandelj, univ. dipl. bibl. in prof. slo. j., bibliotekarka
 • doc. dr. Samo Beguš, univ. dipl. inž. el.
 • Milan Casagrande, dipl. psiholog
 • Špela Casagrande, prof. slov. in angl. jezika
 • dr. Mateja Černič, doktorica znanosti s področja družboslovnih ved
 • Biljana Dušić, dr. med.
 • Blaž Filipič, univ. dipl. bioteh.
 • Renata Filipič, predmetna učiteljica kemije, svetnica
 • Špela Filipič, mag. prof. glas. ped. in mag. prof. pred. vzg.
 • dr. Rock Finale, univ. dipl. inž. kraj. arh.
 • Irena Fišer, prof. spec. in reh. ped.
 • dr. Ajda Flašker, biotehnologinja (bioznanosti)
 • Ula Gojo, prof., univ. dipl. lit. komp., specializant psihoterapije TA
 • pater Karel Gržan, mag. s področja teologije in dr. sci. s področja literarnih ved
 • doc. dr. Katarina Habe, univ. dipl. psih., Akademija za glasbo, UL
 • izr. prof. dr. Mateja Habinc, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, UL FF
 • dr. Milan Hosta, dipl. šp. vzgoje in dr. filozofije
 • Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt
 • mag. Jelena Isak Kres, prof. stare grščine in latinščine
 • asist. dr. Ana Kavčič Pucihar, akad. glasb. flavtistka – spec. in prof. flavte
 • Simona Knific Vesel, dipl. ustna higieničarka
 • Gorazd Kocjančič, filozof, pesnik in prevajalec
 • izr. prof. Igor Koršič, nekdanji (upokojeni) predstojnik katedre za zgodovino in teorijo filma, UL AGRFT
 • mag. Martina Kos, univ. dipl. prav.
 • dr. Silvo Koželj, psihoterapevt
 • Živan Krevel, dr. med., univ. dipl. biol.
 • doc. dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, univ. dipl. bio., UL FGG
 • dr. Anabelle Križnar, dr. um. zg.
 • Polonca Krobat, dipl. vzg., mag. manag.
 • Nina Majcen, univ. dipl. bioteh. in mag. kog. znan.
 • asist. dr. Tomaž Makovec, mag. farm., UL Medicinska fakulteta
 • dr. Tomaž Mastnak, sociolog in publicist
 • Tanja Matko, univ. dipl. prav.
 • Jasmina Mazej, prof. slo. in soc.
 • Slavko Melik, prof. geog. in zgo.
 • dr. Jasna Mićunović, dr. vet, med., vodja bakteriološkega laboratorija UL VF IMP
 • Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftalmologije, FEBO
 • mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
 • mag. Jelena Novak, profesorica angleškega jezika in biologije
 • Marko Novak, dr. med., spec. kirurg
 • Marija Pahor, predmetna učiteljica kemije, svetnica
 • mag. Petar Papuga, dr. med.
 • Anda Perdan, dr. med., spec. splošne medicine
 • doc. dr. Polona Petek, predstojnica Katedre za filmske in televizijske študije, UL AGRFT
 • Nedeljka Petrovič Koren, dr. med., spec. druž. in urgentne medicine
 • mag. Vladimir Pirnat, dr. med., spec. int. med.
 • Špela Peternel, dr. biomed., univ. dipl. biol.
 • Jure Pogačnik, univ. dipl. prav.
 • Petra Prodan Šumnik, dr. dent. med.
 • mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA
 • Bojana Pustinek, prof. zgod. in soc.
 • izr. prof. dr. Igor Pušnik, univ. dipl. inž. el.
 • prof. dr. Gregor Radonjič
 • mag. Liljana Radosavljević, prof. matematike in slovenščine
 • Nina Radin, dipl. bab.
 • doc. dr. Martina Reberšek, dr. med.
 • Sabina Senčar, dr. med., spec. gin. in por., zdravnik splošne medicine
 • lekt./Doc. dr. Cvetka Sokolov, lektorica angleškega jezika na Filozofski fakulteti UL
 • dr. Andrej Somrak, univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Jože Starič, dr. vet. med., UL Veterinarska fakulteta
 • dr. Urška Strle, zgodovinarka
 • Andraž Stevanovski, mag. prof. slov. in dipl. južnoslavist
 • Urška Šalej, dr. dent. med.
 • Srečko Šorli, samostojni raziskovalec
 • asist. raz. dr. Roman Štrukelj, raziskovalec, Zdravstvena fakulteta UL
 • Damir Škripec Larisseger, dr. dent. med.
 • mag. Tadej Tozon, učitelj strokovno teoretičnih predmetov, svetnik
 • Gregor Vesel, dr. dent. med.
 • Igor Vukasinović, ustavni pravnik
 • asist. dr. Žiga Zebec, raziskovalec, mikrobiolog
 • Jolanda Zelenko Arnuš, prof. razrednega pouka
 • Ira Zorko, arhitekt in ustanovitelj Zavoda za prostor kulture
 • Peter Žurej, profesor matematike
 • Sindikat ZVIZ Sonce Slovenije
Delite naprej ...

Podobne objave