znb-c-poseg-v-zivljenje

Zakon o nalezljivih boleznih – aktualno stanje

Ob »padcu« ZNB D-ja nam je odleglo, vendar malokdo od nas ve, da je ZNB C v veljavi že od 30.5.2021 in bo ta zakon močno posegal v naša življenja!

1.) Z uveljavitvijo Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) C so nam odvzeli temeljne človekove pravice!

2.) ZNB C daje zakonsko podlago oblastem za izvajanje medicinskega terorja nad prebivalstvom.

3.) ZNB C uvaja zahtevo, da se MORA vsaka zdrava oseba, ki se ji preventivno odredi karantena, zaradi domnevno »visoko tveganega stika« podrediti obveznim zdravstvenim pregledom (testiranju). Karanteno odredi NIJZ ali policija. V zakonu ni opredeljeno, kaj je »visoko tvegan stik« in kako se ugotavlja, kar odpira možnost številnim zlorabam.

4.) Nosno-žrelni bris je invaziven poseg v telo, ki lahko povzroči bolj ali manj resne poškodbe tkiv.

5.) Sistematično izvajanje teh testiranj pri ljudeh, ki ne kažejo znakov bolezni je strokovno neutemeljeno.

6.) Postavljanje diagnoze zgolj na podlagi katerega koli testa, brez kliničnega pregleda osebe ali brez prisotnosti tipičnih znakov bolezni je STROKOVNA NAPAKA.

7.) ZNB C določa možnost izreka ukrepa karantene na domu ali v posebnih izolacijskih centrih zaradi »visoko tveganega stika«, ki se po medicinskih kriterijih sploh ne preverja.

8.) Z ukrepom karantene na domu se zdravemu posamezniku omeji svoboda gibanja.

9.) Namestitev zdravega posameznika v IZOLACIJSKI CENTER je še hujši poseg v temeljne človekove pravice, to je odvzem njegove osebne svobode. Izolacijski center je v resnici medicinsko naravnan zapor.

10.) V zakonu NI nobene varovalke, ki bi zagotavljala možnost, da bi se pred tovrstnim medicinskim terorjem bilo možno zaščiti.

11.) ZNB C celo dopušča izrek karantene tudi preventivno, ko ni epidemije.

12.) Karanteno lahko izreče NIJZ ali policija tudi na podlagi anonimne prijave, brez kakršnega koli preverjanja dejstev. Policiji je nujno potrebno odvzeti to avtonomijo! Pri odločanju o karanteni bi morala biti policija podrejena soglasni odločitvi lečečega zdravnika in NIJZ, ki skupaj ugotavljata upravičenost izreka karantene.

13.) Rezultat Hitrega ali PCR testa ni zanesljiv! Pozitiven izvid testa ima pomen le ob jasni prisotnosti kliničnih znakov bolezni, o čemer presoja zdravnik. Odredba karantene osebi le na podlagi pozitivnega testa ali domnevnega stika z osebo, ki je bila na testu pozitivna, je zloraba medicine!

14.) Spremembe ZNB uvajajo medicinsko diktaturo! Pri tem so izničeni temeljni aksiomi stroke. Gre za zlorabo medicine v represivne namene!

15.) Spremenjen ZNB grobo krši temeljne človekove pravice pod pretvezo skrbi za javno zdravje.

Zdravja brez svobode NI.


Ministrstvo za zdravje je dne 12.4.2021 poslalo okrožnico Javnim zdravstvenim zavodom ter Ministrstvu za notranje zadeve, z navodili za izvajanje ukrepa osamitve (izolacije) v izolacijskih centrih ali karantene za osebe, ki imajo s testom potrjeno okužbo ali za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s pozitivnim izvidom na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

97% pozitivnih PCR testov je lažno pozitivnih pri številu ciklov nad 35. V teh primerih so potrjeni le koščki razpadlega virusa in ni prisotnosti virulentnega (“živega”) virusa, ki bi lahko povzročil okužbo oz. bolezen. Na podlagi tako nezanesljivih testov NI dopustno izrekati ukrepa odvzema pravice svobodnega gibanja, še manj pa izrekati ukrepa osamitve v posebnem izolacijskem centru (medicinskem zaporu), kar pomeni odvzem osebne svobode!

Z izvajanjem določb spremenjenega ZNB-ja za oblast ljudstvo postaja le »biomasa«, ki nima več pravic odločanja o svojem zdravju in življenju.


Vlada je izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je stopila v veljavo 23.8.2021, v kateri vsem, ki potrebujemo kakršno koli zdravstveno storitev, pomoč ali oskrbo predpisuje obvezno testiranje. To pomeni, da bo za necepljene pogoj za vsak (tudi načrtovan) obisk zdravnika (pri osebnem zdravniku, lečečem specialistu, zobozdravniku, fizioterapevtu….) negativen rezultat testa, kljub temu, da oseba ne kaže nobenih znakov kužne bolezni?!? To je strokovno neutemeljeno in je v nasprotju z dosedanjo medicinsko prakso.

Po vladnem odloku to velja »dokler ne bo dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2«.

Sedaj že vemo, da polno cepljeni ravno tako kot necepljeni zbolevajo z okužbo SARS-CoV-2 in jo tudi prenašajo na druge, kar pomeni, da ta formulacija oblasti omogoča, da ukrepe ohranja poljubno dolgo, namreč cepljenje NE bo zamejilo širjenje tega virusa. Ta bo ostal z nami in se bomo morali naučiti živeti z njim, brez teh hudih omejevalnih ukrepov, ob fokusirani pozornosti na zaščiti ranljivih in ukrepih, ki ne omejujejo normalno funkcioniranje človeka in družbe.

Ta odlok je nedopusten pritisk na tiste, ki se iz kakršnega koli razloga ne odločijo za cepljenje! To je DISKRIMINACIJA necepljenih, kar prepoveduje tudi Resolucija Sveta Evrope z dne 27.1.2021.


Moramo se zavedati, da se oblast svojim namenom ne bo odpovedala in bo poiskala načine, da svoje težnje po uvedbi medicinske diktature uresniči po svojih načrtih. Predlog novih sprememb Zakona o Nalezljivih Boleznih, ki bo nadomestil ZNB D je že v medresorskem usklajevanju. Sprejemal se bo spet po nujnem postopku in brez širše javne razprave!

Delite naprej ...

Podobne objave