18-razlogov-cepljenju-ne

18 razlogov, zakaj se ne bom cepil

Zaradi vsakodnevnega vsiljevanja razlogov za sprejem eksperimentalnega cepiva s strani oblasti in njene izbrane stroke, ter ob brez rezervni pomoči main stream medijev, je po mnenju Iniciative slovenskih zdravnikov potrebno predstaviti tudi drugo, nasprotno mnenje. Le ob soočenju argumentov za in proti se lahko posameznik informirano odloči, ali bo eksperimentalno cepivo sprejel ali pa bodo pomisleki tako močni, da bo tvegal zapovedano diskriminacijo in represijo.

Ob skrbnem spremljanju zapisov na temo cepljenja smo naleteli na poljuden članek, ki zelo natančno in argumentirano pojasni razloge, zakaj bi morali biti ljudje pri svoji odločitvi izjemno previdni. Članek je nastal v Ameriki, za našo objavo pa smo ga prevedli in vam ga ponujamo v branje. Samo ustrezno informiran posameznik lahko sprejme odločitev, ki je za njega najboljša, saj se zavestno odloča za prednosti in tveganja svoje odločitve.

Originalni članek: 18 Reasons I Won’t Be Getting a COVID Vaccine (ChildrensHealthDefense.org)

18 razlogov, zakaj se ne bom cepil

»Ne pišem zato, da bi s komerkoli prišel v konflikt, bi vas pa rad seznanil s tem, kar sem o tematiki prebral, o svojih odprtih vprašanjih in vam razložil, zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.«

Avtor: Christian Elliot

Kar nekaj prijateljev me je že vprašalo, kaj si mislim o COVID cepivih, zato sem sklenil, da o tem napišem članek.

Vem, da je tematika sporna, zato bi del mene veliko raje pisal o čem drugem. Po drugi strani pa so novice in javna razprava tako pristranske, da menim, da moram spregovoriti.

Kakor se vedno trudim, tudi tokrat obljubljam, da bom storil vse, kar je v moji moči, da bom pisal razumno in brez histerije.

Ne pišem z namenom, da bi s komerkoli prišel v konflikt, bi te pa rad seznanil s tem, kar sem o tematiki prebral, o svojih odprtih vprašanjih in ti razložil, zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.

Tri osnovna pravila za razpravo:

Če se ti tematika zdi vredna sodelovanja, odlično. Tukaj so pravila. Več kot v veselje mi bo dopisovati si s teboj, če:

 • Si spoštljiv in me obravnavaš tako, kakor bi sam rad, da te obravnavajo drugi.
 • Postavljaš premišljena vprašanja o tem, kar se ti zdi smiselno.
 • Pri svojih razlagaš uporabljaš logiko in se ne skrivaš za spletnimi povezavami ali za besedo »znanost«.

Če se na moj članek odzoveš in prekršiš katerokoli od teh pravil, bo tvoj komentar prezrt ali izbrisan.

S to popotnico naj povem še: “Ne vem vsega, res pa je tudi, da doslej še nikomur ni uspelo odgovoriti na spodaj opisane izzive.” Tukaj so torej moji razlogi, zakaj se ne želim cepiti:

1. Proizvajalci cepiv ne nosijo nobene odgovornosti

Edina industrija na svetu, ki ne nosi odgovornosti za poškodbe ali smrti, do katerih lahko pride pri uporabi njihovih proizvodov, so proizvajalci cepiv.

Kot je bilo prvič vzpostavljeno leta 1986 z Nacionalnim zakonom o poškodbah pri otroških cepivih / National Childhood Vaccine Injury Act, in podkrepljeno z Zakonom o javni pripravljenosti in pripravljenosti na izredne razmere / Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP), proizvajalcev cepiv ni možno tožiti – tudi če gre za malomarnost, ne.

Proizvajalci COVID cepiv imajo dovoljenje proizvajati  uni-size (ena številka/model za vse) proizvode brez testiranja na podpopulacijah (na primer na ljudeh s posebnimi zdravstvenimi težavami), pa kljub temu niso pripravljeni sprejeti nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene dogodke ali smrti, ki bi jih povzročili njihovi proizvodi.

Če podjetje ni pripravljeno stati za svojimi proizvodi kot varnimi, še posebej če gre za proizvode, ki se jih hitro pošlje na trg, potem nisem pripravljen tvegati uporabe teh proizvodov.

Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja. Tukaj je, zakaj …

2. Preverjena zgodovina proizvajalcev cepiv

Štiri glavna podjetja, ki proizvajajo COVID cepiva:

Moderna že leta skuša “modernizirati našo RNA” (od tod ime podjetja), a na tržišču še niso uspešno uveljavili kakega proizvoda. Kako vzpodbudno je za podjetje dobiti večjo finančno injekcijo od vlade, da še naprej poskuša!

Pravzaprav so vsi večji proizvajalci cepiv (Moderna je v tem primeru izjema) izplačali desetine milijard za škodo za druge proizvode, ki so jih dali na trg, pa čeprav so vedeli, da bodo povzročali poškodbe in smrti – kot primere navajam Vioxx, Bextra, Celebrex, Thalidomide in opioids.

Če farmacevtska podjetja namerno pošiljajo škodljive proizvode na trg – ko jih je možno tožiti – zakaj bi zaupali njihovim proizvodom, za katere ne nosijo nobene odgovornosti?

Trije od štirih proizvajalcev COVID cepiv so bili obtoženi zaradi proizvodov, ki so jih dali na trg, čeprav so vedeli, da bodo povzročili poškodbe in smrti.

Vedoč, da so razrešeni vse odgovornosti in ob poznavanju zgodovine teh podjetij, na podlagi česa bi sploh še lahko sklepali, da so vsa njihova cepiva varna in narejena po predpisih?

Bi v katerikoli drugi življenjski situaciji zaupali nekomu s takšnim slovesom?

Za mene je to tako, kot da bi od brezčutnega, okrutnega in nezvestega ljubimca pričakovali, da bo postal drugačna oseba in to samo zato, ker je sodnik zagotovil, da je globoko v sebi dobra oseba.

Ne. Jaz jim ne zaupam. Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja. Tukaj je še en razlog, zakaj jim ne zaupam …

3. Temna plat zgodovine poskusov izdelave cepiv za koronaviruse

Mnogo poskusov je že bilo, kako izdelati virusno cepivo in številni so se končali kot popolne polomije — zato tudi nismo imeli cepiva za koronavirus v letu 2020.

V 60-ih letih so znanstveniki poskušali izdelati cepivo za dojenčke proti RSV (respiratorni sincicijski virus). V tej študiji so preskočili poskuse na živalih, ker ti takrat niso bili predpisani.

Po izpostavljenosti virusu v naravnem okolju pa so cepljeni otroci postali veliko bolj bolni kot necepljeni otroci. 80% cepljenih otrok je potrebovalo bolniško oskrbo. Dva od njih sta umrla.

Po letu 2000 so znanstveniki večkrat poskušali izdelati cepiva proti koronavirusom. V preteklih 20-ih letih so se vsi končali kot polomija, saj so živali v kliničnih poskusih zelo zbolele, mnoge pa tudi umrle, tako kot otroci v 60-ih letih.

Povzetek te zgodovine/znanosti si lahko prebereš tukaj. Če pa bi rad prebral o posameznih študijah, lahko preveriš naslednje povezave:

Vsem zgoraj navedenim študijam je skupno to, da so otroci in živali po cepljenju razvili zelo dober imunski odgovor z visoko vrednostjo protiteles. Proizvajalci so si že meli roke in mislili, da so zadeli glavni dobitek.

Težave so nastopile kasneje, ko so bili otroci in živali izpostavljeni naravni različici virusa.

Ko se je to zgodilo, je prišlo do nerazložljivega pojava, imenovanega pospeševanje bolezni s protitelesi (antibody dependent enhancement – ADE), znanega tudi kot s cepivi povzročeno pospeševanje bolezni, kjer je odziv imunskega sistema povzročil nastanek citokinskega viharja, kar je vodilo v smrt otrok in živali.

Dejstvo, mimo katerega ne moremo, je – proizvajalci cepiv nimajo nobenih podatkov, ki bi kazali na to, da so pri svojih na hitro izdelanih cepivih presegli ta problem.

Z drugimi besedami, nikoli poprej noben poskus izdelave koronavirusnih cepiv ni bil uspešen, prav tako na trg ni prišla še nobena varna genska terapija v obliki mRNA “cepiva.”

Lahko bi domnevali, da so podjetja, ki so preko vladnih skladov prejela milijarde dolarjev, morala razrešiti ta problem.

Le da ne vedo, če so ga res …

4. Vrzeli v podatkih, oddanih FDA-ju s strani proizvajalcev cepiv

Ko so proizvajalci cepiv predložili svoje študije ameriški Administraciji za prehrano in zdravila (U.S. Food and Drug Administration – FDA), da bi pridobili pogojno dovoljenje za promet s cepivom (Emergency Use Authorisation)  (kar ni enako odobritvi FDA za uporabo z licenco), je bilo med mnogimi vrzelmi v podatkih, ki so jih predstavili tudi to, da nimajo poskusov, ki bi kazali na to, da so premostili težavo s cepivi povzročenega pospeševanja bolezni.

Preprosto ne vedo, ali bodo cepiva, ki so jih izdelali, prav tako povzročila citokinski vihar (in smrti), kot so jih povzročili pretekli poskusi pri takšnih produktih.

Kot izpostavlja dr. Joseph Mercola …

»Pretekli poskusi izdelave mRNA zdravil, pri katerih so uporabili lipidne nanodelce, so se izjalovili in jih je bilo treba opustiti, saj kadar je bil odmerek prenizek, zdravilo ni imelo učinka, kadar je bil odmerek previsok, pa je zdravilo postalo preveč strupeno. Vprašanje, ki se postavlja samo od sebe, je: kaj se je spremenilo, da je sedaj ta tehnologija postala dovolj varna za masovno uporabo?«

Če to ni dovolj alarmantno, potem so tukaj še druge vrzeli v podatkih – z drugimi besedami, nobenega podatka ni, ki bi kazal na varnost ali učinkovitost, kar zadeva:

 • Kogarkoli mlajšega od 18 let in starejšega od 55 let.
 • Noseče ali doječe matere.
 • Avtoimunska stanja.
 • Osebe z oslabljenim imunskim sistemom.
 • Ni podatka o prenosljivosti virusa, ki povzroča COVID.
 • Ni podatka o preprečevanju smrtnosti zaradi COVID-a.
 • Ni podatka o trajanju zaščite pred COVID-om.

Če slučajno misliš, da si vse skupaj izmišljujem ali pa v primeru, da bi rad preveril dejanske dokumente, ki sta jih Pfizer in Moderna poslala na FDA, da bi pridobila pogojno dovoljenje za promet s cepivom, lahko preveriš to oziroma to povezavo. Vrzeli v podatkih se začnejo na straneh 46 oziroma 48.

Sedaj pa poglejmo surove podatke, ki so jih proizvajalci cepiv uporabili v prijavah za pogojno dovoljenje za promet s cepivi …

5. Nobenega dostopa do surovih podatkov iz poskusov

Ali bi radi videli surove podatke, iz katerih izhaja »90% in 95% učinkovitost”, o kateri se govori v medijih?

Tudi jaz. A podjetja nam teh podatkov ne razkrijejo.

Kot je bilo izpostavljeno v reviji BMJ, izjave Pfizerja in Moderne o učinkovitosti cepiv zvenijo res hecno. »Celotno populacijo raziskave je predstavljalo 3.410 oseb s sumom na COVID (vendar COVID pri njih ni bil potrjen s testiranjem), od tega so jih 1.594 dejansko cepili, ostalih 1.816 pa je predstavljalo placebo skupino.«

Čakaj malo … kaj? Ali so se v svoji lastni študiji izneverili znanosti tako, da niso preverili osnovne spremenljivke?

Ali teh »sumljivih, a nepotrjenih« niso mogli testirati, da bi ugotovili, ali imajo COVID?  Zakaj niso testirali vseh 3.410 udeležencev raziskave in tako zagotovili verodostojnost podatkov?

Ali lahko ugibamo, da jih niso testirali zato, ker bi to pokvarilo njihove trditve o »90-95% učinkovitosti«?

Ali od FDA ne bi bilo razumno, da pričakuje (zahteva), da proizvajalci cepiv testirajo osebe, ki imajo simptome podobne COVID-u, in objavijo surove podatke, tako da bi lahko neodvisne tretje osebe pregledale, kako proizvajalci upravičujejo svoje številke?

Saj je samo vsak prebivalec tega sveta, ki ga je treba pripraviti do tega, naj sprejme te eksperimentalne proizvode – zakaj FDA tega ni zahtevala? Ali ni to bistven namen FDA-ja?

Dobro vprašanje. Smo priča lisicam, ki bdijo nad kurnikom? Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja.

Dno obrazca

6. Nobenih dolgoročnih varnostnih testiranj

S proizvodi, ki so na tržišču le nekaj mesecev, nimamo nobenih podatkov o dolgoročni varnosti.

Z drugimi besedami, pojma nimamo, kaj bodo ti proizvodi naredili v telesih po nekaj mesecih ali letih – za nobeno od populacij.

Upoštevajoč vsa zgoraj našteta tveganja (kakršna nosijo vsi farmacevtski proizvodi), ali bi ne bilo razumno počakati in videti, če se je črnim scenarijem možno izogniti?

Ali bi ne bilo smiselno napolniti nadležnih vrzeli v podatkih, preden cepimo vsakega moškega, žensko in otroka na tem planetu?

To bi imelo smisel. A da bi lahko zapolnili vrzeli v podatkih, bi morali opraviti teste na ljudeh, kar vodi v mojo naslednjo točko …

7. Nobenega soglasja, podprtega z informacijami

Česar večina, ki prejme cepivo ne ve, je, da so ti produkti še vedno v fazi kliničnih raziskav in je vsak, ki prejme odmerek cepiva, sedaj del klinične raziskave – del eksperimenta.

Kdor ne bo cepljen (kakor jaz), je del kontrolne skupine. Čas bo pokazal, kako se bo ta poskus obnesel.

Morda se sprašuješ, če bi cepiva res povzročala škodo, ali ne bi o tem poročali vsi mediji? Zagotovo bi se zganila FDA in ustavila distribucijo. (Opomba urednika: Uradniki federalnega zdravstva so v četrtek ustavili cepivo Johnsons & Johnson zaradi skrbi, povezanih s krvnimi strdki).

Če bi Sistem poročanja o škodljivih dogodkih po cepljenjih (Vaccine Adverse Events Reporting System – VAERS) — s strani vlade voden sistem poročanja o smrtih in poškodbah povezanih s cepivi — deloval, bi stvari morda bile drugačne, vendar …

8. Slabo poročanje o škodljivih reakcijah in smrtih

Glede na Harvardsko študijo (ki jo je naročila naša vlada, op. ameriška), je v VAERS dejansko prijavljenih manj kot 1% škodljivih reakcij po cepljenju.

Medtem ko problem z VAERS-om ostaja nerešen (kakor lahko prebereš v tem pismu CDC-ju), v času pisanja tega članka  VAERS poroča o več kot 2.200 smrtih zaradi trenutnih COVID cepiv, kot tudi o skoraj 60.000 škodljivih reakcijah.

Če te številke predstavljajo le 1% vseh škodljivih reakcij (ali 0.8% do 2% vseh škodljivih reakcij, kakor govori tale študija, nedavno objavljena v JAMI), potem lahko kar sami izračunate — to pomeni nekje okoli 110.000 do 220.00 smrti zaradi cepiv do danes in absurdno številko škodljivih reakcij.

A o tem v medijih nisi slišal ničesar.

Število smrti bi bilo trenutno še vedno nižje od 424.000 smrti zaradi zdravniških napak, ki se zgodijo vsako leto (o čemer verjetno tudi nič ne slišiš), a cepljenje poteka šele manj kot šest mesecev.

Če bi se rad potopil globje v probleme z VAERS-ovim sistemom poročanja, lahko preveriš to ali to.

A tukaj je že moja naslednja točka …

9. Cepiva ne preprečijo prenosa in okužbe

Ali niso ta cepiva to, na kar čakamo, da se »vrnemo nazaj v normalno življenje«? Neee.

Zakaj misliš, da nam servirajo vsa ta nasprotujoča si poročila o tem, da je treba držati socialno distanco in nositi maske tudi po tem, ko si cepljen? Razlog je v tem, da ta cepiva niso bila ustvarjena, da bi preprečila prenos ali okužbo.

Če mi ne verjameš, sklicujem se na dokumente predložene FDA-ju, katerih povezave sem navedel zgoraj in kažejo, da je prvotni končni cilj (torej to, kar naj bi cepiva dosegla) zmanjšati tvoje simptome.

Zveni točno tako, kakor katerokoli drugo zdravilo na trgu, kajne? Tako je … zmanjšanje simptomov je tisti veliki rezultat, na katerega smo čakali. Zveni to še komu drugemu popolnoma brez smisla ali samo meni?

 • Ne prepreči, da bi še naprej širili virus.
 • Ne prepreči virusu, da nas okuži, ko ga enkrat imamo.
 • Biti cepljen pomeni sprejeti vsa tveganja teh testnih proizvodov in največ, kar lahko ti proizvodi naredijo, je, da zmanjšajo simptome?

Obstaja še kopica drugih načinov, kako si lahko zmanjšam svoje simptome, in ti ne vključujejo tega, da vzamem nekaj, kar je videti kot res tvegan proizvod.

Zdaj pa naslednje logično vprašanje: če nas že skrbijo asimptomatski prenašalci, ali ni tako, da cepiva ravno povečujejo verjetnost asimptomatskega prenosa?

Če cepiva res zmanjšujejo simptome, potem tisti, ki bodo cepljeni, niti ne bodo vedeli, da so bolani in bo tako verjetnost za širjenje virusa še višja, kajne?

Kakorkoli že, mnoge sem slišal praviti, da so stranski učinki cepiv (še posebej po drugem odmerku) hujši, kot če zboliš za COVID-om.

Tudi to za mene nima nobenega smisla.

Sprejmi tveganje. Pozabi na varnost. Trpi stranske učinke cepiv. Še naprej nosi masko in vzdržuj varnostno razdaljo … in bodi še naprej sposoben širiti virus.

Še huje bo …

10. Ljudje se okužijo z virusom po tem, ko so bili cepljeni

Ko smo že pri zoprnih zadevah: cepljen si in še vedno dobiš COVID.

V resnici do tega verjetno prihaja povsod, le da so zgoraj našteti le tisti, ki o tem poročajo.

Glede na zgoraj naštete razloge (in vse, kar še sledi), to morda ne preseneča, ampak res škoda, če si mislil, da je cepivo ščit, ki te bo varoval.

Cepivo to ni. Nikoli ni bilo mišljeno, da bi bilo.

Če bo 66% zdravstvenih delavcev v Los Angelesu prestavilo ali preskočilo cepljenje … potem mogoče ta prenagljena znanost tudi njih ne navdušuje.

Morda opazujejo sumljiv način poročanja o smrtih in drugih primerih.

11. Celokupna stopnja smrtnosti zaradi COVID-a

Po CDC-jevih lastnih številkah je stopnja preživetja za bolezen COVID 99.74% .

Zakaj bi vzel tvegan proizvod, ki ne preprečuje okužbe ali prenosa, da mi pomaga prebroditi prehlad, ki ima 0.26% verjetnost, da bi me ubije – v moji starostni skupini je verjetnost, da me ubije pravzaprav 0.1% (pri mojih otrocih pa je ta verjetnost 0.01%).

S tako nizko lestvico bomo v lockdownu vsako leto … tj. za vedno.

Ampak čakaj, kaj pa 500.000 plus smrti, to pa je alarmantno, kajne? Vesel sem, da si vprašal …

12. Napihnjene številke COVID smrti

Priča smo nečemu res zelo nenavadnemu. Nikoli prej v zgodovini mrliških listov naša vlada ni spremenila načina poročanja o smrti.

Zakaj sedaj kar naenkrat vsakega, ki umre s COVID-om v svojem telesu, štejemo, kot da je umrl zaradi COVID-a? Namesto da bi kot vzrok smrti zabeležili dejansko posledico (običajno večih) kroničnih bolezni, ki jim je bil COVID le pridružen.

Do COVID-a koronavirusi (običajni prehladi) niso bili beleženi kot primarni vzrok smrti, ko je nekdo umrl zaradi bolezni srca, raka, sladkorne bolezni, avtoimunskih stanj ali drugih pridruženih bolezni.

Kot vzrok smrti je bila do COVID-a zabeležena dejanska bolezen, ki je povzročila smrt, spremljajoča stanja, kot npr. gripa in pljučnica, pa navedena v posebni rubriki.

Da bi številke še bolj napihnila, sta Svetovna zdravstvena organizacija in CDC spremenila navodila tako, da se med umrle zaradi COVID-a šteje tudi vse tiste, pri katerih obstaja le sum ali verjetnost (kar pa nikoli ni bilo potrjeno), da so umrli zaradi COVID-a.

Če je temu tako, ali bi ne bilo prav, da gremo nazaj in spremenimo številke preteklih grip in pljučnic, tako da bi lahko primerjali jabolka z jabolki, ko gre za stopnjo smrti?

Po CDC-jevih številkah (podrsaj navzdol do razdelka “comorbidities and other conditions”) je le 6% smrti, ki so pripisane COVID-u takih, kjer lahko COVID štejemo kot vzrok smrti. Ali drugače, zmanjšajte število mrtvih objavljenih dnevno v medijih za 94% in dobili boste realno število umrlih, pri katerih je bil COVID neposredni vzrok za smrt.

Tudi če ima nekdanji direktor CDC-ja prav in je COVID-19 virus, ki je bil narejen v laboratoriju (glej razlog št. 14 spodaj), je 0.26% stopnja smrtnosti še vedno na ravni stopnje običajne stopnje smrtnosti zaradi virusov, ki se zgodi na planetu vsako leto.

Potem je tukaj še Fauci. Res bi mu rad zaupal, a poleg tega, da ni zdravil še nobenega COVID bolnika, bi verjetno morali vedeti tudi …

13. Fauci in drugi pri NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) so lastniki patentov za cepivo Moderne

Zahvaljujoč Bayh-Dole listini (Bayh-Dole Act), imajo javni uslužbenci dovoljenje za prijavo patentov kakršnihkoli raziskav, ki jih izvedejo z uporabo davkoplačevalskih sredstev.

Tony Fauci je lastnik več kot 1.000 patentov (glej video za več informacij), med katerimi so tudi patenti, ki se jih uporablja pri izdelavi cepiva Moderne … za katerega je on sam odobril vladno financiranje.

Pravzaprav Nacionalni inštitut za zdravje (National Institutes of Health – NIH) — ki nadzira Nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), katerega direktor je Fauci — zahteva skupno lastništvo cepiva Moderne.

Ali se še komu drugemu to zdi večje ali celo kriminalno navzkrižje interesov?

Pravim kriminalno, ker obstaja še nadležen problem, ki v meni budi še večje nezaupanje do Faucija, NIAD in NIH …

14. Fauci “sedi” na vročem stolu za nelegalne ‘gain-of-function’ raziskave

Kaj pomeni raziskava “gain-of-function” (dodajanje funkcij)? To je biološka raziskava, kjer znanstveniki poskušajo povečati škodljiv potencial virusa – tj. ga narediti bolj prenosljivega ali smrtonosnega.

Zveni vsaj malo neetično, kajne? Kako bi kaj takega lahko k čemurkoli pripomoglo?

Naša (op. ameriška) vlada se je strinjala, da je to neetično, in leta 2014 prepovedala to prakso.

In kaj je nato storil NIAID pod vodstvom Faucija? Omenjene raziskave (tudi za koronaviruse) so preselili na Kitajsko – v višini 600.000 USD.

Mr. Fauci, tole bo treba razložiti … in upam, da bodo kamere vključene, ko se boste morali zagovarjati zaradi svojih dejanj.

Mi pa nazaj k virusu …

15. Virus še naprej mutira

Ne samo, da virus (tako kot vsi virusi) še naprej mutira. Svetovno priznan razvijalec cepiv, Geert Vanden Bossche (če ga še ne poznate, ga boste spoznali malo kasneje v tem članku) pravi, da virus mutira vsakih 10 ur.

Kako za vraga naj sploh proizvajamo cepiva, če je treba upoštevati to hitro mutiranje virusa? Ne moremo.

Ali bi to lahko razložilo tudi, zakaj cepljeni ljudje še naprej zbolevajo zaradi COVID-a?

Zakaj nenadoma ne zaupamo več naravni imunosti, če ta doslej človeštva še nikoli ni pustila na cedilu?

Zakaj me v socialnih medijih izbrišejo, če postavljam zgoraj omenjena vprašanja ali pišem o teh stvareh?

To me pripelje do naslednjega perečega problema, ki ga imam s temi cepivi …

16. Cenzura in popolna odsotnost znanstvene razprave

Tukaj si pa ne morem kaj, da ne postanem sarkastičen. Odpustite mi.

Kako so ti bile všeč vse tiste krepke razprave javnih zdravstvenih uslužbencev, ki so jih simultano predvajale vse glavne medijske hiše?

Ali ni bilo krasno poslušati najboljših umov z vsega sveta s področja medicine, virologije, epidemiologije, ekonomije in znanosti o cepivih, kako energično in spoštljivo razpravljajo o stvareh, kot so:

 • Lockdown
 • Nošenje mask
 • Socialna distanca
 • Učinkovitost  cepiv in varnostne študije
 • Kako preverjati dovzetnost za poškodbe zaradi cepiv
 • Zdravila (tj. možnosti zdravljenja brez cepiv)

Ali ni bilo krasno gledati javnih zdravstvenih delavcev (ki nikoli niso zdravili bolnikov s COVID-om), kako dobivajo vprašanja o svoji »znanosti«?

Ali ni bilo krasno gledati FDA razprave, kjer so javno zmleli proizvajalce cepiv v času največje televizijske gledanosti, medtem ko so ti sedeli na vročih stolih in dobivali nepopustljiva vprašanja o svojih proizvodih, za katere ne nosijo nobene odgovornosti?

Čakaj malo …  nisi videl teh razprav? Ne, nisi. Ker jih nikoli ni bilo.

Namesto tega smo imeli trdo cenzuro vseh razlag, razen ene.

Mark Zuckerberg se lahko sprašuje o varnosti cepiv, jaz pa se ne smem? Od kdaj ima Prvi amandma status predloga?

Gre za PRVI amandma, Mark — za tistega, za katerega so naši ustanovitelji menili, da je najpomembnejši.

Če toliko visi na nitki, zakaj nas pitajo le z eno zgodbo? Ali ne bi bilo bolj prav, da izvemo za več vidikov in da se o njih razpravlja?

Kaj se je zgodilo z znanostjo?

Kaj se je zgodilo z znanstveno metodo, ki pravi, da znanstvenik nikoli ne sme nehati dvomiti v svoje ugotovitve?

Kaj se je zgodilo z živahno razpravo v tej deželi ali vsaj v zahodni družbi?

Zakaj je vsakdo, ki se ne strinja s Svetovno zdravstveno organizacijo ali CDC-jem trdo cenzuriran?

Je znanost o javnem znanju postala religija – ali je znanost stvar razprave?

Čim nekdo reče »znanost že ve«, takoj vem, da imam opravka z ozkogledno osebo. Znanost po definiciji (še posebej biološka znanost) nikoli ne ve.

Če bi vedela, bi bila dogma, ne znanost.

Želim biti zgleden državljan. Res želim.

Če “zapiranje” (lockdown) deluje, želim prispevati svoj del in ostati doma.

Če maske delujejo, jih želim nositi.

Če je socialno distanciranje učinkovito, ga želim izvajati.

Vendar če obstajajo dokazi, da ne delujejo (maske, na primer), potem hočem slišati tudi te dokaze.

Če imajo priznani znanstveniki nasprotujoča si mnenja, hočem vedeti, kako razmišljajo. Hočem imeti priložnost slišati njihove argumente in se sam odločiti, kaj je prav.

Ne mislim, da sem najbolj pametna oseba na svetu, mislim pa, da lahko mislim. Morda sem čuden, ampak če je nekdo cenzuriran, potem hočem slišati, kaj ima za povedati. Ti ne?

Vse svoje prijatelje, ki s cenzuro nimajo težav, bi rad vprašal naslednje: boste enakega mnenja tudi takrat, ko bo cenzurirano tisto, kar mislite vi?

Ali ni cenzura tehnika diktatorjev, tiranov in pohlepnih, moči željnih ljudi?

Ali ni cenzura znak, da tisti, ki cenzurira, ve, da je to edina pot do zmage?

Kaj, če je človek, ki že vse svoje življenje razvija cepiva, pripravljen tvegati ves svoj ugled in pozvati globalne voditelje, da takoj ustavijo uporabo COVID cepiv zaradi težav z znanostjo?

Kaj, če je prosil za odprto znanstveno razpravo na globalni ravni?

Bi rad slišal, kaj ima povedati. Bi rad videl razpravo, katere pobudnik je?

17. Vodilni strokovnjak za cepiva na svetu razglaša alarm

To je verjetno največji razlog, zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.

Ko nekdo, ki je goreč zagovornik cepljenja in je vse svoje profesionalno življenje nadzoroval razvoj cepiv, dobesedno kriči, da imamo velik problem, potem mislim, da bi mu bilo treba prisluhniti.

Če si zamudil ali če se ti zdi vredno ogleda, tukaj Geert Vanden Bossche razlaga:

 • Zakaj bi COVID cepivo utegnilo povzročiti stres za virus in tako pospešiti njegovo mutiranje, s čimer bi postal bolj smrtonosen.
 • Zakaj bi COVID cepiva utegnila ustvariti viruse, odporne na cepiva (podobno bakterijam, odpornim na antibiotike).
 • Zakaj se nam zaradi preteklih problemov pospeševanja bolezni s protitelesi v naslednjih mesecih/letih lahko zgodi masovna umrljivost.

Če hočeš videti/prebrati o drugem, daljšem intervjuju z Vanden-om Bosche-m, kjer je dobil nekaj težkih vprašanj, lahko preveriš tole.

Če je polovica tega, kar pove, res, potem bi ta cepiva lahko bila najhujša iznajdba vseh časov.

Če ti ni všeč njegova znanost, postavi vprašanja še njemu.

Sam sem tukaj samo kot sel (prenašalec sporočil).

Vendar pa lahko o COVID-u spregovorim tudi z osebnega vidika …

18. COVID sem že prebolel

V njem nisem užival. Bil je grd dvodneven prehlad:

 • Bolečine v križu
 • Pomanjkanje energije
 • Nekoliko povišana temperatura

Bil je čuden občutek, da nekaj dni nisem ničesar vonjal. Tudi po enem tednu je imela kava še vedno drugačen okus.

Vendar sem preživel.

Zdaj kaže (kakor je vedno veljalo), da imam lepo, naravno, doživljenjsko odpornost — to je nekaj, za kar ni prav veliko verjetnosti, da bi zbledelo v nekaj mesecih. Kar pa ne velja v primeru, da me cepijo. V mojem telesu in v mojem domu COVID-a ni več.

Pravzaprav obstajajo dokazi, da je po preboleli okužbi COVID cepivo zame  lahko celo bolj nevarno.

In tega tveganja nisem pripravljen sprejeti.

Zaključek

Zgoraj so samo moji razlogi, zakaj nočem biti cepljen. Morda se ti moji razlogi zdijo smiselni, morda ne.

Karkoli se že tebi zdi smiselno, upam, da sva še vedno lahko prijatelja.

Vsekakor mislim, da je veliko več stvari, ki jih imava skupnih, kot stvari, ki naju ločujejo.

 • Vsi si želimo živeti v svobodnem svetu.
 • Vsi želimo pomagati drugim in živeti dobro.
 • Vsi si želimo pravice izražanja svojih mnenj, ne da bi se nam ob tem bilo treba bati cenzure ali zlonamernih napadov.
 • Vsi si zaslužimo imeti dostop do vseh dejstev, ki jih potrebujemo, da se odločamo na podlagi informacij.

Strinjaj se z mano ali pa ne, zaradi tega te ne bom nič drugače obravnaval.

Si človeško bitje, ki je vredno ljubezni in spoštovanja, tako kot vsi ostali. Zato ti izkazujem čast in ti resnično želim vse dobro.

Upam, da ti bo moje pisanje v pomoč. Če je temu tako, se ne obotavljaj in ga deli naprej.

Če ne, se ne obotavljaj, da bi mi (prijazno) razložil (v komentarjih spodaj), kaj se ti ne zdi smiselno.

Delite naprej ...

Podobne objave